Hoed je voor politici met een snelle wijsvinger

In 1942 schreef de Britse wetenschapper Joseph MacCurdy een analyse van een toespraak van Adolf Hitler. Het rapport werd onlangs teruggevonden door onderzoeker Scott Anthony van de Cambridge University. MacCurdy trachtte in zijn analyse de psyche van de Führer te doorgronden. Hij deed enkele interessante constateringen waarvan er één uitspringt; Hitler leed volgens MacCordy aan het Messiascomplex. Hij geloofde dat hij uitverkoren was om de mensheid te behoeden voor het kwaad in de persoon van het Joodse volk. MacCurdy beschreef het waanbeeld van Hitler als volgt: “De Joden verpersoonlijken het kwaad, terwijl hij het goede verpersoonlijkt. Hij is een god die zichzelf opoffert in een poging het kwaad te overwinnen. Hij zegt dit niet met zoveel woorden, maar zulke ideeën zouden zijn obscure uitspraken rationaliseren.”

Wanneer de analyse van MacCurdy klopt was Hitler in zijn eigen ogen geen kwaadaardig monster maar een held, een verlosser, een Messias, die de wereld ging redden van de bedreiging door de kwaadaardige Joden. Zo bezien zou je dus ook kunnen stellen dat Hitler eigenlijk een idealist was. Maar dan een idealist die de weg kwijt was. Een idealist die slechts kon denken in termen van goed en (verondersteld) kwaad, en die geen gevoel voor nuance meer bezat, of de nuance niet meer wilde zien omdat dat gemakkelijker was. Immers, als je een heel volk wilt uitroeien kun je maar beter de ogen sluiten voor het feit dat een volk bestaat uit individuele mensen van zeer uiteenlopend pluimage. Een volk bestaande uit mannen, vrouwen, kinderen, opa’s, oma’s, handelslui, vakmensen, moeders, vaders, artsen wetenschappers, geestelijken, brave mensen, goede mensen, lieve mensen, en natuurlijk ook (enkele) slechteriken.

De gevolgen van het Messiascomplex van Hitler kennen we. Zes miljoen Joden werden op beestachtige wijze vermoord. Simpelweg omdat er één man was die riep dat zij de verpersoonlijking van het kwaad waren, en er voldoende mensen waren die zijn woorden wilden geloven. De man die het zogenaamde kwaad wilde bestrijden belichaamde zelf het ultieme kwaad en degenen die hem steunden verwerden tot de handlangers van dat kwaad.

Zo oud als de mensheid

Het geval Hitler staat helaas niet op zich, maar is zo oud als de mensheid en herhaalt zich telkens weer. De ridders die op kruistocht tegen de Mohammedanen gingen waren er ten volle van overtuigd dat zij het kwaad bestreden. De katholieke kerk vermoordde tienduizenden vreedzame Katharen omdat zij heidenen zouden zijn. De massamoordenaar Joseph Stalin liet zich op schilderijen afbeelden als een soort Christus figuur. De Klu Klux Klan beschouwde het blanke protestantisme als moreel superieur en bestreed daarom moreel verwerpelijke zwarten, joden en katholieken. Al Qaida pleegt vreselijke aanslagen op onschuldige westerse burgers vanuit de heilige overtuiging dat de slachtoffers ongelovige honden zijn.

Ook de Noorse terrorist Anders Breivik is een treffend voorbeeld van iemand met een Messiascomplex. Breivik poseerde op foto’s als de superheld die zijn land van de islam ging bevrijden. Consideratie met zijn slachtoffers had hij niet. Zij vertolkten immers het grote kwaad omdat zij behoorden tot een politieke groepering die het de islam mogelijk maakte om op termijn zijn vaderland over te nemen. En het kwaad mag je zonder enige wroeging vernietigen. Dat is telkens het waanidee waarmee de ‘grote verlossers’ besmet zijn. De K van Kwaad staat als het ware in hun wijsvinger gebrand, klaar om te wijzen naar eenieder die een andere overtuiging heeft, en die dus het leven onwaardig is.

Wanneer dergelijke figuren als individu opereren kunnen ze aanzienlijke rampen veroorzaken. Echter wanneer ze ook nog politieke macht hebben kunnen ze conflicten uitlokken/organiseren die massaal menselijk lijden tot gevolg hebben. Lijden door stigmatisering, discriminatie, uitsluiting, beperking van vrijheden, geestelijk geweld, fysiek geweld, etnische zuivering…. etc. Laat ons daarom altijd op onze hoede blijven voor politici met een snelle wijsvinger, die beweren dat we bevrijd moeten worden of dat ze ons ons land of onze rechten terug willen geven. Het risico dat het levensgevaarlijke valse messiassen zijn is te groot.

Ter identificatie:
Valse messiassen zijn bijna altijd narcisten, en dikwijls met een psychopathische inslag; (vermeende) tegenstanders worden geschoffeerd, vals beschuldigd, klein gemaakt, belachelijk gemaakt, en slachtoffers gewetenloos ter zijde geschoven. Hun vijanddenken maakt hen obsessief en alles wordt aangegrepen om de obsessie van de heilige oorlog te voeden. Volgelingen/aanhangers van dit soort politici zijn meestal gefrustreerde burgers, die hun vertrouwen in het ‘establishment’ zijn kwijtgeraakt. Oh ja, en valse messiassen zijn (voor zover ik weet) altijd man, en heel vaak blank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>