Maria

Nog niet goed wakker en in gedachten verzonken reed ik al op de eerste kilometers verkeerd. Althans verkeerd? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Nu zag ik Maria aan het eind van de afslag die me weer op de route bracht. Een dame met lang grijs haar van een jaar of 70, die gebiedend haar hand ophief, stoppen, geen discussie mogelijk. Ze deed zelf de deur wel open: ‘Mag ik een stukje met je meerijden? ‘Waar moet je naar toe? Ga je richting Oosterhesselen? Dat is prima.’ ‘Ik moet eigenlijk eerder afslaan maar ik rijdt wel even door’. ‘Dat is lief van je, hoe heet je? Han? Is dat afgeleid van Johannes? Dat betekent genade van God. Jezus wil je vriend zijn Han.’

maria

Ze legde me uit dat ik meer aan mijn ziel moest werken, en meer op Jezus moest vertrouwen, en dat angst niet van Jezus komt maar van de duivel. ‘Zal ik voor je bidden Han?’ Ik schoot in de lach, en zei dat ik het goed vond. Tegelijkertijd wees ik naar de afslag richting het centrum van Oosterhesselen: ‘moet ik hier afslaan?’ ‘Nee hoor, rijd nog maar even door, of wacht, stop daarginds maar bij die fietsenstalling.’

Ze haalde een flesje uit haar tas, deed wat van de lekker geurende olie op haar vingertop en tekende een kruis op mijn gezicht. Daarna deed ze hetzelfde op mijn armen, en begon ze te bidden. Ik was te confuus om de woorden goed tot me door te laten dringen, maar het was een vriendelijk verzoek aan Hogerhand om goed op me te passen en me te helpen om te groeien in geloof. Er was in elk geval geen onvertogen of aanstootgevend woord bij, en dus zei ik ook amen nadat Maria op die manier een punt achter het gebed zette. Vervolgens drukte ze me een briefje in de hand. ‘Lees dit elke dag een aantal keren Han, liefst hardop zodat ook de duivel het hoort.’ Op het briefje staat:

O allerheiligst en barmhartig hart van Jezus, dompel mij helemaal onder in de diepte van uw barmhartigheid.

O liefde, o Genade, o stroom van levend Water, reinig mij, verkwik mij, zalf en vernieuw mij.

O barmhartig hart van Jezus, mogen Uw liefdesstralen mij innerlijk en uiterlijk doordringen.

Genade en Liefde van de drieëne God, ontferm U over mijn menselijke nietigheid.
Geliefd Hart van Jezus, door de zielen veracht en vergeten, trek mij tot Uw allerheiligst Hart.

O barmhartig Hart van Jezus, moge Uw onpeilbare liefde in mij een levend evenbeeld worden. Amen

Ik rook de hele dag naar rozen.

Een gedachte over “Maria

  1. Dat briefje heb ik ook gekregen van een wat oudere vrouw. Ze zei alleen maar; van Jezus. Toen praatte ze nog even met een man die in zijn auto zat en stapte toen in en reed weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.