Tradities

Moeten tradities heilige huisjes zijn? Je kunt er ook anders naar kijken.

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend. Wikipedia

Traditie is een gids en geen cipier. William Somerset Maugham

Traditie is als een lantaarn: de domme houdt er zich aan vast, voor de wijze verlicht hij zijn weg. George Bernard Shaw

Zonder traditie is kunst een kudde schapen zonder herder. Zonder innovatie is het een lijk. Winston Churchill

Laten we het nog eens duidelijk stellen: ik zie in, dat ik geheel moet veranderen tot in de wortels van mijn wezen; ik kan mij niet langer verlaten op welke traditie ook, omdat de traditie deze kolossale luiheid, aanvaarding en gehoorzaamheid heeft voortgebracht; ik kan onmogelijk iemands andere hulp inroepen voor deze verandering; niet die van een leraar, een god, een systeem, van een uiterlijke dwang of invloed. Krishnamurti

Traditie is het systeem dat kinderen wil belemmeren hun ouders te overtreffen. Ephraim Kishon

Traditie is gewoon een ander woord voor: dat doen wij hier altijd zo! Theo Maassen

Onwetendheid is de moeder van de traditie. Montesquieu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>