Adoratie van Donald Trump dé sleutel tot zelfonderzoek

In haar enige tijd geleden uitgekomen boek Teveel en nooit genoeg beschrijft Mary Trump hoe haar vader Fred en haar oom Donald opgroeiden in een verknipt gezin, en dat het Donald tot ‘de gevaarlijkste man ter wereld’ maakte. Mary weet waarover ze het heeft want ze is klinisch psycholoog en derhalve goed in staat om de wordingsgeschiedenis van een persoon, en het resultaat, in kaart te brengen en diens karakter te analyseren. De slotsom is dat Donald voldoet aan alle kenmerken van narcisme en antisociale persoonlijkheidsstoornissen.

Dat de president een sterk narcistische persoonlijkheid heeft, was natuurlijk al geen groot geheim meer. De man heeft in zijn presidentsperiode er zelf alles aan gedaan om dat uit te dragen. Het begon al in de verkiezingsstrijd met Hilary Clinton, die gekenmerkt werd door het gooien met modder. Beschuldigen is iets waar narcisten doorgaans heel goed in zijn. Onder het motto ‘als ik jou klein maak word ik groter’. In relaties een middel om je partner onder controle te houden, in de politiek een middel om de druk bij de tegenkandidaat te leggen en deze in een kwaad daglicht te plaatsen. De verkiezingscampagne was ook meteen al aanleiding voor een groep van duizenden psychiaters en psychologen om een verklaring uit te vaardigen dat de president niet geschikt was voor zijn ambt. Talloze mensen, waaronder zijn kiezers zagen echter wel de zelf verheerlijkende kleding van deze keizer van het machtigste land der aarde maar niet zijn naakte psychische gemankeerdheid. Frappant, want het begrip narcisme en anti sociale persoonlijkheid zijn inmiddels zo ingeburgerd dat de gemiddelde soapkijker al behoorlijk op de hoogte is. Wat op zich ook geen wonder is want narcisme is in onze hedendaagse samenleving een verschijnsel dat epidemische vormen aanneemt en het gros van de bevolking is er wel mee in aanraking geweest.

Mary Trump en Donald

Heel vreemd is echter dat we leven in een westerse samenleving met honderden miljoenen zelfverklaarde amateurpsychologen en dat een heel groot deel de geestesgesteldheid van de nieuwbakken president niet wist te doorzien of niet wilde doorzien. Ook in ons land zijn heel veel Trump aanhangers, die zich ook nog nadrukkelijk ongegeneerd als zodanig op de sociale media profileren. Opvallend is daarbij dat velen van hen behoren tot bepaalde spirituele stromingen. Zo ken ik bijvoorbeeld twee hoofdredacteuren van spirituele magazines voor wie Trump kennelijk een idool is. Maar ook een aantal zelfverklaarde goeroes die mogen rekenen op een aanzienlijke aanhang, die Trump als een verlosser profileren. En dan spreek ik nog niet over een flink aantal zogenaamde spiri wiri websites, en een aantal spirituele sektes, bij wie de rijkeluiszoon immens populair is. Ik volg het al jaren met groeiende verbazing en ontsteltenis. Want hoe kun je nou een spirituele leefwijze voorstaan en tegelijkertijd een volgeling zijn van iemand die het materialisme en kapitalisme tot hoogste goed heeft verklaard? Iemand die ook nog eens een psychische gesteldheid heeft waarvan je weet dat hij maar één doel heeft met zijn medemensen, namelijk hen tot voeding te maken voor zijn enorme ego. Echter ook op politiek rechts en in calvinistische kringen zie je adoratie voor superego Donald. Wat verbindt deze groepen?

Er zijn wel wat oorzaken aan te wijzen waarom deze groepen zich zo aangetrokken voelen tot Trump. Bepaalde spirituele stromingen en complotdenkers beschouwen hem als redder, degene die (veronderstelde) schaduwmachthebbers als de Cabal, de Rothschilds, de illuminatie en veronderstelde netwerken van kinderverkrachters op hoog niveau gaat oprollen. The Donald heeft wat in die richting geïnsinueerd en dat is kennelijk voldoende voor complotfantasten en lichtgelovigen. De calvinisten zien in hem degene die het menselijk leven beschermt in verband met abortus, en geloven dat hij een beschermheer is van het christelijk geloof. Tja, de man heeft zichzelf zelfs vergeleken met Christus, en de laatstgenoemde was niet in het voordeel. En voor politiek rechts, is hij de beschermer van het kapitalisme en een bestrijder van het verfoeide links.

Wanneer we ons echter beperken tot deze motieven in deze specifieke groepen dan zien we aan iets voorbij, namelijk aan de aantrekkingskracht van de narcist op bepaalde groepen mensen. De aantrekkingskracht van de narcist op mensen die geschikt zijn als slachtoffer. De mensen die gevoelig zijn voor de manipulaties van de narcist. Want wat we ook vinden van narcisten, ze zijn ‘succesvol’ in hun streven doordat er mensen zijn die voor hen vallen. Zij maken het mogelijk dat gevaarlijke politici als Trump aan de macht komen. Heel simpel gesteld: Trump alleen kan niks, hij krijgt macht doordat er zoveel mensen zijn die hem aanbidden.

Maar wat maakt mensen nou zo gevoelig voor zo’n megalomane egobevrediger? Ik zou hier een lijstje kunnen plaatsen met kenmerken van mensen die gevoelig zijn voor de manipulaties van (pathologische) narcisten. Die lijstjes bestaan, maar die zijn heel algemeen, en richten zich met name op narcisme in de thuis- of werksfeer Niet specifiek op politici. Vandaar dat ik hier enkel een lijstje geef met vragen die zich specifiek richten op redenen en drogredenen om te vallen voor Trumpiaans narcisme.

  • Voelde ik mij aangetrokken door zijn sterke neiging om Jan en alleman te beschuldigen om er zelf een beter iemand van te lijken? Hoe komt dit? Vind ik het prettig dat mijn wantrouwen jegens partijen en personen die hij in een kwaad daglicht plaatst wordt gevoed?
  • Voel ik mij aangetrokken tot iemand die doet alsof hij een sterke leider is? Waarom?
  • Hij verwacht dat je hem bewondert, adoreert zelfs. Waarom doe ik daar aan mee?
  • Ik ben gevoelig voor zijn imponeergedrag. Waarom?
  • Het is duidelijk dat hij liegt en bedriegt. Waarom zie ik daar aan voorbij? Wat levert mij dat op?
  • Hij schept graag op, hij mokt, klaagt en plaagt met ongepast gedrag, vrouwonvriendelijk gedrag etc. Waarom accepteer ik bij hem wat ik bij anderen niet zou accepteren?
  • De man toont gedrag dat van geen kanten past bij mijn normen en waarden. Waarom accepteer ik dat van mezelf of anderen niet, maar van hem wel?
  • De domheid van zijn beweringen is regelmatig een belediging van mijn intelligentie. Waarom accepteer ik dat?
  • Heb ik het gevoel dat de wereld naar de kloten is en beschouw ik deze man als de grote redder? Hoe realistisch is dit idee?

Dit lijstje is natuurlijk bij lange na niet compleet. Maar een ieder die het gevoel heeft dat hij of zij is gevallen voor de manipulaties van Trump kan aanvullend onderzoek doen door eens een paar goede websites te bezoeken met info over (pathologisch) narcisme. Er zijn er genoeg te vinden. En wie goed geïnformeerd is over de eigen kwetsbaarheid heeft minder kans om te vallen voor narcistische politici op afstand zoals Trump, maar zal ook beter bestand zijn tegen de invloed van narcisten in de privé-omgeving, in de werksituatie, of in de landelijke politiek in ons eigen land. Want ook hier acteren enkele politici die graag gebruiken maken van dezelfde technieken als de heer Trump. Vooral politici met een snelle wijsvinger zijn in dit opzicht verdacht. Er zijn hier zelfs een paar politici die openlijk hebben toegegeven dat zij Trump bewonderen. Baudet en Wilders bijvoorbeeld. Alhoewel je je dan natuurlijk nog kunt afvragen of zij ook slachtoffers zijn van de narcist in plaats van het zelf te zijn, is die bewondering in elk geval niet een aanbeveling om op hen te stemmen.

Disclaimer: Deze tekst kan stigmatiserend of kwetsend zijn voor personen die zelf lijden aan een narcistische stoornis, en zich helemaal niet herkennen in het gedrag van de heer Trump. Het is niet mijn bedoeling om het gedrag van de Amerikaanse president te projecteren op ieder ander met een narcistische stoornis. Zeker ook omdat Trump ook nog eens belast is met anti sociale persoonlijkheidsstoornissen.

Een gedachte over “Adoratie van Donald Trump dé sleutel tot zelfonderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.