Quotes

Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek der wijsheid (Thomas Jefferson)

Ook wat we waarheid noemen heeft meestal een gewicht en een maat, is bijna altijd situationeel, heeft doorgaans behoefte aan nuancering, en wordt bevestigd door de uitzondering.(M)

Seek the very best in others and you will find the very best in yourself (David Taylor)

Liever geslagen door de waarheid dan gekust door een leugen… (Marijn Fidder)

Wantrouw uw wantrouwen: het bedriegt u vaker dan men u zou bedriegen.” (Comtesse Diane de Beausacq)

Vrede bestaat voor het overgrote deel uit rede.(M)

Ware schoonheid wordt ervaren waar het praktisch nut geen aandacht vraagt (M).

De optimist vergist zich net zo vaak als de pessimist, hij heeft er alleen meer plezier in. (Samira Elmahi,  @PuurSamira)

Wanneer je je heftig verzet tegen iemands standpunt, dan heeft die ander verrekte veel invloed op je. (M)

Het gebruik van kretologie komt veelal voort uit de onmacht om de complexiteit van een vraagstuk in al zijn nuances te begrijpen. (M)

Wanneer je je werkelijke zelf tot uitdrukking brengt, dan is elke vergelijking met anderen overbodig. (M)

“Iedereen heeft angst: ‘goede’ = voorzichtigheid, ‘slechte‘=angst die je verlamt en je belet je hart te volgen”. – Paus Franciscus

Soms moet je veranderen om jezelf te kunnen blijven. (Koosje, Tw: @Koosje1973)

Als je achter het alledaagse het bijzondere kunt zien dan ontvouwt zich een wereld vol betovering (M)

De stevigheid van iemands standpunten zegt dikwijls meer over de hardheid van diens nek dan over het waarheidsgehalte van zijn standpunten. (M)

De brug naar wederzijds begrip kan soms wankel ogen maar als we er regelmatig over gaan winnen we aan vertrouwen… (M)

Als je tegen iets vecht, zit je er aan vast. Zolang je er tegen vecht, geef je het macht. De macht die je er aan geeft, is evenredig aan de kracht die je gebruikt om je er tegen te verzetten. (M)

Moed betekent angst voelen en toch je hart volgen (DavidDewulf)

Wanneer je geluk wil vangen zal het steeds voor je wegvliegen, als je je er simpelweg voor open stelt dan landt het in je hart. (M)

Rookworst zonder R is ookworst. (Gea Kramer)

Liefde betekent de mens die je liefhebt met de energie van oplettendheid te omarmen. Thich Nhat Hanh

Een essentiële voorwaarde voor geluk is dat het hoofd het hart vertrouwt. (M)

Wanneer je jezelf betrapt op bijvoorbeeld hypocrisie, mag daar best een glimlach bij. (M)

Wanneer een schaker te lang nadenkt en hij daardoor teveel tijd verbruikt, dan vertrouwt hij doorgaans te weinig op zijn intuïtie. (M)

Aardig zijn

Als er emotioneel iets stinkt dan is er een grote kans dat je (onuitgesproken) grieven en ongenoegens over datum zijn. (M)

Discussies over zaken waarbij proportionaliteit een rol speelt zullen zelden of nooit leiden tot volledige overeenstemming. (M)

De vlucht vooruit wordt vaak verward met moed. Een rustige weloverwogen houding wordt dikwijls ten onrechte verward met lafheid. (M)

Samen met onze onzekerheden, verbergen we ook onze schoonheid en de mens die we werkelijk zijn… (Patrick Mundus)

De pijn die je eerder niet en nu wel mag voelen = heling, brengt je terug naar wie je wezenlijk bent. (Karin van Rijnsbergen)

Wie oprecht leeft, koestert de nuance. (M)

Het vervelende aan emoties is dat ze niet doen wat je wilt. En als je je daaraan ergert, dan heb je al weer een emotie… (@Killimanscharo)

Vrouwen die op foute mannen vallen weten er vrijwel altijd één te vinden. Personen met verlatingsangst jagen anderen dikwijls juist weg. Negatieve levensscripts zijn helaas bijna altijd heel succesvol. (M)

communication-quotes-4-728

Discriminatie is een kringloop: discriminatie, uitsluiting, verminderde kansen, werkeloosheid, teloorgang, uitsluiting, discriminatie. (M)

Twijfel kan maken dat je je voedt met negatieve scenario’s. Je overeten zorgt voor een opgeblazen bezorgdheid en constipatie van dadendrang. (M)

Elke (te) eenduidige bewering bevat honderden leugens in de vorm van ontkenning van nuances. (M)

Verlegenheid is de verwachting dat anderen net zo kritisch naar ons zullen kijken als dat we het zelf doen. (M)

Wanneer het gaat dooien komt dat wat ondergesneeuwd is weer tevoorschijn. Dat proces kan zich ook bij mensen voordoen. #geestelijke lente. (M)

Als één mens doorgaans al niet homogeen is hoe zouden groepen mensen dat dan kunnen zijn? #Generalisatie. (M)

Als gevoelens als pijn en verdriet niet gevoeld en geuit (mogen) worden, kunnen ze ons psychisch gestel langzaam verzuren en vergiftigen. (M)

De beste support die je een ander kunt geven is waardering voor zijn/haar eigenheid. (M)

To be or not to be. Mensen die ten volle voor het eerste kiezen drukken zich uit in alles wat zij doen. (M)

Volhouden betekent dat je een goede reden hebt om na een tegenslag toch weer de volgende stap te zetten. (M)

Natuurlijk maakt het uit of je christen, moslim, atheïst, of boeddhist bent. Als je hart echter maar het laatste woord heeft. (M)

” Met de moraal corrigeren we de fouten van onze instincten met de liefde die van onze moraal.” -José O. y Gasset-

Wie laatdunkend doet over het genuanceerde midden en het zoeken van de overeenkomst, zou wel eens verslaafd kunnen zijn aan de strijd. (M)

Liefde heeft Vertrouwen lief, en beiden houden van Begrip. (M)

Soft is het nieuwe stoer. (Marijke van Geest)

Je merkt op dat de een onaardige gedachte hebt. Daar hoef je je niet voor te schamen, het opmerken is juist iets om tevreden over te zijn. (M)

Van ietsisme naar nietsisme is maar een verrekte klein stapje. (M)

Het wordt nog wel eens vergeten, maar een belangrijk kenmerk van leven is verandering. (M)

Ik ben niet de prins, ik ben zijn paard. Die kikker op mijn rug…. (M)

Geven en ontvangen zijn slechts woorden die een richting aanduiden. De vreugde die er aan beleefd wordt is het wezenlijke geschenk.

Een mens wordt doorgaans manipuleerbaar via zijn lagere driften en emoties. Niet via zijn hogere zelf. (M)

Acceptatie maakt je vrij. (Esra Visser)

Het is niet alleen met sinterklaas dat we ons talent om ongerijmdheden te laten rijmen aanwenden. #zelfbescherming

Over Twitter: Het schijnt dat geluk in belangrijke mate bepaald wordt door je sociale netwerk. Nou, dan zitten we hier toch lekker gelukkig te worden.:-)) (M)

Gedwongen om te kiezen tussen twee kwaden? Prima want op de gulden middenweg zijn meestal interessante en ethisch/moreel goede keuzeopties te vinden. (M)

Bij discussies gaat het vaker om gelijk dan om waarheid. Strijd verarmt. Uitwisseling verrijkt. (Patrick Mundus)

Visie zonder te handelen is een #dagdroom. Handelen zonder visie een #nachtmerrie (Hans Verkerk)

Ons ego is verweven met onze identiteit. Dat maakt het trans­formeren daarvan een weerbarstige zaak.(Patrick Mundus)

Wanneer iemand iets zegt waarvan je je afvraagt of het onaardig bedoeld is, vraag dan gewoon eens: ‘Is dit lief, aardig, opbouwend bedoeld?’ (M)

Niets is wat het lijkt, omdat het maar net is hoe je kijkt. (M)

Tweehonderd kilometer fietsen en dan een paar centimeter te kort komen voor de gladiolen, dat is pas hard. (M)

Als we een woord denken, uitspreken, of schrijven, lokt dat gedachten uit over de betekenis van het woord en de samenhang met andere zaken. Als we een woord denken leidt dat tot gedachten die ons verwijderen van de werkelijke beleving in het moment. Wanneer we momenten intens willen beleven kunnen we beter even geen woorden denken. (M)

Vrouwen willen mannen met ballen, en als ze je eenmaal bij je ballen hebben, willen ze dat je ballen voor ze hooghoudt en apporteert. (Zelfbedacht grapje, expres ook maar onderaan gezet) (M)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.