Vensters van je hart

De magische vensters van je hart

stralend vanuit je diepste wezen

als volglanzend rookkwarts,

helder flonkerend en onpeilbaar diep

Met de glinstering van vreugde,

door alle schoonheid die ze zagen,

en de liefde die je mocht ervaren

Zuiverende tranen verdiepten de glans,

als zij vloeiden uit verdriet en smart,

en uit de zachtheid van ontroering

Al wat zij intens hebben waargenomen,

maakte jou de liefde die je leeft

en verdiepte de verbinding met je zijn,

van waaruit jij mij open aankeek,

en mij het voorrecht schonk,

de schoonheid er van te mogen ervaren